E Bhauja Mo Banda Bhauja | Odia Sex Gapa

E Bhauja Mo Banda Bhauja, Odia Sex Story, Odia Jouna Kahani, Odia Bhauja Sex Story, Odia Sex Gapa, Odia 2018 New Sex Story, Odia Sex Katha.

Dinakar katha setebele barsa dina hoithane mor sakalu sakalu machha khaibaku ichha hela sedina sunday thae mu machha aniba paeen ama ghara thu 2 km dura canal re jane bhauja machha dharanti mu anibaku gali barsa tike tike paduthae mu cycle re chhata ate dhari gali thik sehi thare pahanchihi se bhauja machha dharuthanti

eka chhota jala dhari mu kahili machha achi se kahile han sehi ghare bas mu chhota nuania chala ghara sethi thae mu jai sethi basili se dharuthanti agaru sehi bhaujanka prati mor bahut durbalata thila setebele tankar age 40 bhali heba moti bada bada falua falua gandi au gora tak tak chehera bramhn jatira maikinia ta mote bahut pasand mane mane bahut thar tanka katha bhabi mu banda halaichi . Sedina kejani mor machha katha jetenuha barsare tanka chehra dekhi mora lala gaduhae se blouse na saya pindhitahnti khali saree tia se puni purunua patlaa suta saree tanka jangha paryanta teki deithanti saree au machha dharuthanti tanka kadali gachha pari goda dekhi mora bahut ichha heuthae tanka mota kala mach mach bia dekhibaku au mu bhabuthae kemiti tankugehibi han tank swamy bahut budha hoigaleni au asustha ruhanti se sedina sethi nathanti ghare tanka pua bohu pakhe rahithanti se gariba loka kan karibe machha dhari au chasa kari chalanti jahaheu mu au tanka ghare na basi tanka pakhaku gali se hasidele kahile tu barsare kan paeen asuchu sethi bas mu kahili dekhibi kemiti dharucha se kahila heu dekh mu dekhuthae tanka dudha duuita ohali haluthae gora tak tak dudha bada bada mansalia au tanka gandi barsare oda hoi bahut sexi dekha jauthae mor sesabu dekhi mo banda thia mane mane mu mu gehuthae tanku kichi samaya pare mu mo banda ku sauli tanka bia au gandi katha chintakari sekahile dekhuchu kete parisram heuchi mu kahili han kan kariba tapare mo mundaku gote saitan budhi disila sethare padithiba chhota chhota bena ku ta agaa ta chhidai dhire dhire tanka gora gora mota jangha pate tanka saree paryanta theli deuthare tanku kutu kutu laguthae au se kahuthanti dekhuchu kemiti machhi guda barsa dine kamuduchhanti mu kahili han mote bi . mu tanka luga tike teki deli sehi kathi sahyayare se nai nai machha dharuthanti au katha kahu kahu gali gali tanka falua ghancha jangalia bia dekhideli mo deha siteu uthuthae au mo banda pura tengei ki khali kada mada heuthae akha bhauja nka bia gehibaku mu tanka bia dekhi kaba kete bada bia ma tankar se kahila chal jiba machi basei deunahanti tote machha deidebi au jaha rahiba mu neijibi mu dhire kina kathi kadhi anili au tanka pachhe pachhe tanka canal nikat gharaku chalili. Setebele hatat jor jor kala andharia kari megha auri jorare madi asila au garaji chalila barsa mu au se doudi tanka ghare pasigalu andharia tank agora deha jhataku thae se kahile kemiti jibu setebelaku dina 12 helani mu 1.30 ghanta hela galini tanka pakhaku more machha katha jete ichha nathae tanku gehibaku bahut ichha heuthae jogaku barsa jor hela mote ahuri tanku aei barsa dinare karibaku ichha hela mu tanka pakhe basil chhota nuania chala ghara gote bakhra tanka pakhe basi basi katha heuthae mu kahili au tuma husband mane bhai asunahanti se kahile han se budha heleni ggaon re rahijanti mu belebele ethi ekutia ratire rahijae mu kahili dara lageni se kahli na kan paeen lagiba mora bayas hoigalai kei mote neijauchi je mu kahili han se bi thik katha . 47 pakha pakhi barsara budhi ebe bi bahut sexi dekhajauthae tapre se kahila barsa helani ketebele chhadiba kejani kemiti jibu tuma ghare khojuthibe mu kahili han kan karibi tapare se tar luga paltila au gote suta patla sadhi pindhila au kahila aa eithi mo bichhanare bas mu basili se bi thaki jaithae bahut tike takia re munda madi soila au mote kahila tor ta bayas hoigalani au baha hebuni ki mu kahili han more setebele age 25 heba mu kahili han kahi jhia kahi se kahila jogad karidebi mu kahili tume kemitika kahila pura gora tatk tak mu kahili kan tuma pari kahila mu budhi helini kan mo pari hoithanta se jaban achi age 20 heba au padhichi matric mu kahili tuma bhali tike moti hoithile bhala hoithanta se kahila tote moti darkar moti guda kan tu kariparibu mu tike hasideli au kahili tume bahut khola nuha bhauja kihci laja nahi kahila mora bayas galani kan asubidha je kahile mu kahili gote katha kahibi tume ebe bi bahut sundar dekha jaucha kahila tut a bada chhatara budhinku najar karuchu au toki dekhila na karibu mu kahili sate bahut ichha heuchi mote sesabu hebaku kahila tor ebe jawan bayas heba mu kahili milunahanti tapare mu tanku soiba abastahare ete ete bada dudha mor deha sitei uthila au tanka anthu uparku saree setebelaku uthijaithe au kichi saya blouse se pindhi nathanti setebele barsa jor chalithae mu bi oda hoijaithae tanka machha dharilabele se kahile tu odha hoichu deha kharap heba kam kar mo husbandnkar gamucha achi taku badalai bas mu kahili heu mo mundare setebele gote saitan budhi dekhagala mu gamuchha paltiba bele jani jani gamucha tanka agare khasai deli au se mor banda tengeithiba dekhidele au kahile tu thikse gamucha pindhi parunu au kan baha hebu se kahile abhadra aga gamucha pindhiki as mu kahili heu se mo banda dekhi dei mo akhi sahita akhi setebelaku misai paurnathanti mu sehi sujagoare kan pindhi paruni je kahi mo banda ku tanka bia katha bhabi bhabi saunli thae se dekhidele sesabu au mane mane mo banda giha khaibaku bodhe ichha hela mu bhabili tatkyahant se kahile mo pithi au munda bahutdarj heuchi tike chipi debu mu kahili heu kahi tanka munda pakhe basi tanka munda dabaile se akhi buji thanti lajare kintu mane maneichha thae giha khaibaku mu jani jani mo gamucha gota pata ku kadhi mo banda tengai au khola kari tanka munda chiputhae mu dekhili sesetebalu ku bahut sexy hoigaleni karan barsare ete samaya oda hoi se sexy hoijaithanti taprae tanka husband ajikali tanka pakhare ete samaya deunathanti mu kan kali tanka hata dhari dhari chipili jani jani mo banda ku tanka hata re ghasu thae se akhi buji chit hoi padi thanti au bodhe se janni jani kichi kahunathanti sei samaya re mu tanka hatare mo banda ku dharai deli se tatkhyanat uthi basile kahile ei kan heuchi mu tor bhauja hisabare hebi mu darigali kale kan heba kintu se kahile sun gote katha pachairibi mu kahili han se kahile mote gehi paribu mu khusire matyala hoigali karan tanka deha ete samaya chipiba falare se hit hoijaithile control re na thile mu kahili han kintu mu kichi gehiba kan janini se kahile sun mu tote sabu sikhaideibi mu tanka kathare raji heli setebele barsa chali thae dina 1 heba se au turant bilamba na kari tanka luga pata kholi phopadi dele au pura langala ete moti au langala gori au falua ghancha jangalia bia au bia otha pura mela dekha jauthae au dudha duita bisal kaya hoi jhuluthae mu kahili ei aji mote marideba bodhe gehi gehi se mote tanka khata upare thelei dele au mo gamucha ku kadhi fopadidele au mo banda ku pura mula paryanta tanka patire purai galaei dele jemiti rakhyasuni bhali hele mukula karidele tanka bala sabu mo banda ku jor jor pach pach pach kari khai chalile 10 min bhali mor banda tanka chata chati dekhi 9 inch bhali mota hoijaithe au se kahile modhana ku aji giha sekhibi au gehi gehi dhan banda ku pagala karidebi mu au aharui pagala hoigali tapare mu kahili mor bhauja baharijiba se kahile heu mor sabu rasa tanka patire pasigala au se chati chati khaigale tapare se kahile ete sighra tor baharigala mu ta kichi pailini tapare se kahile dekh ebe tor au thare uthauchi kemiti au sikh au sei jeujhia mu jogad karibi taku sikhaibu kemti giha jae mu kahili heu se kala bilamb na kari tanka bia fadi fadi mo muhare madi dele au kahile jete jor achi tor chat mu bi tanka bia pagala hoijaithili au kala bilamba na kari kukura pari chati chalili se ghar a sara khali chaku chaku subhuthae puni thare mo banda tengei chhida hoigala 9 incha mota hoigala au se kahile mo dhanar banda bahut tagada hoichi se kahile thau chhad mu ebe tote giha sikhauchi se uthi asile au mote tanka khatresoi dele au mo banda upare tanka bia fadi dei bhus ki basipadile mu kahili marigali bhauja tanka bia ekethare mo banda mula paryanta galigala au nala pata pat hoi jaithae tanka bia se ete pagili hoijaithile je mo banda upare gandi kachadi gehi chalile se rum ta khali pach pach pach pach abaj heuthae pakha pakhi 45 min pare mo banda pani sabu tanka bia bhitarku chaligala au se kahile uth mu uthili au tanka thu macha anili au se kahile jeteble samaya miliba asibu mo dhan kahi tanka nalua bia ku mo muhare jor jor 10 thara ghasidele au tapare bahut thar tanka saha misichi rati rati ebe tankar mor bahut dosti rahili kemiti lagila storya ta reply debe.

Leave a Comment