Chalana Ru Ghoda Gehila Real Odia Sex Story

Chalana Ru Ghoda Gehila Real Odia Sex Story, Bia, ODIA SEX GAPA, Odia Sex Story in English Font, Odia XXX Videos, Oriya Sex Story.

Hi Mo Gelha Diara Mane Gelhei Bhauja Ra Eha Heuchi Eka Romancha Kara Kahani. E Gapa ti Sampurna Sata. Jaha eka jhia jibanare ghati thila. Huataha ebhali anek ghatuchi, kintu jhianka bedha niti jogu, jhia mane hin apadasta huanti. Ebe Mu kahani ti pura kholi kahuchi.
Daspalla College ra e story. Pua Jhia tira na Lipi (Sandhya Rani Behera). Dekhibaku bhari sundari, Gol Munha sanga ku 4ft 3″ hieght haba. Gora deha Phuluka Phuluka Dudha, College dress re sabudina college. College uniform pindhile Pura phatiki dudha di ta jana pade. Chunari tara pura jali jali jete ghodei le bi dudha ra dui munha sangaku nali madhya janapade. Dudha di ta jepari ta pain bara dana, jahara hele bi ta adaku najar padi jae, Ta sanga ku jou dress tara toka nku phasei ba pain bodhe jani jani dudha adaku dress kalara ra galia pura chauda hoi khola tahe. Dhanya kahiba se randi toki ku, aau ta loka nku.

Jhia ti prati dina bus re college jae. Anek pila madhya sehi bus re college jaanti. Bus ete jam hoi jai thae je thela pela hoi pratidina college jaanti. Bus re sabu pua jhia bhai bhauni lekha karanti, kintu katha barta sunile apananka ra madhya banda thia hoi jiba.
Lipi ra 8th class ru boy friends khali change hoi jauthanti. Prakuta katha jahaku bhala lagila taku se yes kare o pare kangala kari ta tharu sabu luti nela pare ta ku reject kari aau janaku jala re pakei die. Emiti re bi sabu pua mane dudha mela dekhile kamatura hoi jhia sange misi jaanti. Hele jhia ku kamana re gehiba katha ,kimba chota kiss katha kahile se kana bhabiba bhabi, kebe kichi kuhanti ni, jhia kama hasala kari sari chadi dele dhoka baja, bedha kahi gali dianti, se gali randi , bedha nku kana ba badhiba, semane ta prakruta real bedha, Dudha bada bada, ku mela gandi , bia emiti je pura hata pasijuba, banda ta chada.

Emiti hau hau tara Ratana Namare gotie prmika thae, pilati bhari open, jemiti katahre semiti kamare thia gehideba mela bia ku. Kintu se lipi ku jani nathila bhala pau thila, lipi ra jaha darkar Ratan ku kahu thila. Emiti ki dress, bra, ghanta, aji ice cream ta kali dahi bara. Ratan tharu praya 5000 tanka paryanta kharcha kari deithila. Ratan Lipi ku hrudaya dei bhala pau thila. Dine Ratan college na asi ta para bus re daspalla asi thila, sethi se dekhila lipi aau gotie pila sahita bulu thila. Pua ta bodhe ethikara nuhe, ki ta janiba bhitare o lipi ra sanga mananka bhitaru kehi nuhe. Ratan ku tike sandheha hela. Se tanka dui jana ku follow kala, Dekhila semane katha hoi hoi dahibara pakhaku gale. Dahi bara khau thanti Puata lipi saha katha hoi ta dudha ku undi rahi thila, Lipi eia dekhi muruki hasa deuthila. Ratan manare bisa lagigala. Sethu se puati ani thiba bike re lipi ku baseila. Lipi bike re basi se pua ku kundhei dhari la. Pura 34 size dudha pila tara pithire. Dunhe Ethara nayagarh ade munhaile.

Ta para dina Ratan bus re lipi ku bhetila, Ratan kahila tu gadi ru olheila pare tora mora katha barta. Lipi e katha suni ragila pari munha phulei dela. Bodhe lipi madhya kichi anubhav kala, bus ru olhei lipi sidha sidha college ade chalila. Ratan taku pacharu dakila. Se suni la nahi. Semiti chali thae. Raatan jorre chali lipi agare jai rahila. Lipi kahila kan hela bata chaduna.
Ratan: Mu kan tote kahithili jani pariluni ki?
Lipi: Kan kahiba kahuna, Mora class late heijiba.
Ratan: Tu kali kaha sahita bulu thilu
Lipi: Mu kain naita
Ratan: Micha kahuchu mu nije dekhichi para
Lipi: Se mo sanga, Katak re rahuchi
Ratan: Ebe mane padila
Lipi: Kan hela ki, mu kan mo sanga manaka saha dekha kari paribini, tame kana tama sanga mananka saha misile mu mana karuchi
Ratan: Kintu se pua sahita ta samparka kan
Lipi: sanga kahili para.
Ratan: pua sangaku kundhei dharanti
Lipi: Kana hela se mana dukhare thile sethi pain mu tanku kundhei pakeili
Ratan: E puni ketebele
Lipi: Mu collge jibi chada
Ratan: tame kharap bhabi bani tama chati upare taku dabi dela
Lipi: Kana hela seithu, se mo bhai bholi
Ratan: Bhai ku chati re aujanti
Lipi: Aau kana tame jananku mu chatire aujeibi. Mo ichha jahaku mu taku ……
Ratan: Mu tamaku bhala pachi, jani bi tame e katha kahi parucha?
Lipi: Are mote ta smaste bhala paanti, ,mu madhya samastanku bhala pae.
Ratan: Samasta nku bhala pao, Emiti kana bedha bhali katha barta karucha.
Lipi: Sambhali ki katha barta kara, kana bhabila mote, tame ete kharap bhasa janicha boli mu bhabi nathili
Ratan: Tame jhia hoi pua saha kheliba, kataha kahucha mora dosa
Lipi: kia kaha sahita kheluchi, tame aau kou jhia saha misuna, mu ta kebe mana karini. Mu ta kebe kahini kebala mo sahita misa boli

Eha pare lipi agaku chali gala. Ratan kichi bhabi parilani, ete dina dhari jahaku bhala pau thila ta munharu ebhali bedhei katha. Puni nija akhire dekhichi se anya pua saha misibara. Mane padigala tara dasa dina talara katha ratire gapu gapu lipi taku tara aji means heichi boli kahi thila, Aau means kipari hue madhya kahi thila, Se dina rati re ratan ra banda pura thia hoi lalei jai thila, rati jaka lipi katha suni muthi mari thila, lipi ku puni ta kama bisayare janei thila, Lipi ratan ra asmbhala suni taku rati re ta pakhaku asiba pain kahi thila. Kintu samaj bhaya re ratan jai nathila.

Ebe se bhuli gala sabu kchi jani ba pain chesta kala se puara thikana, Lipi ra gotie jhia sanga thru tara nama thikana sangraha kala. Se jhia sanga ti taku lipi ra guna o se pua sahita thiba sampakra bisaya re kahila. Se pua ta na thila Abhi. Ratan abhi ku dakaila. Dunhe dunhi ka katha sunile, Ratan lipi ra sabu rati katha Abhi ku kahila. Abhi madhya ta katha sabu kahila. Abhi kahila mu taku jiban thu adhika bhala pauthili se puni mo sahita emiti kala. Mote mausi nka phone kahi tama sahita gaputhila. Tamaku mausi phone kale kahi mo sahita gapu thila. Puni semane misi lipi ra sanga ku phone kala janile lipi agaru giha khai sarichi kete pilanka tharu. Abhi o Ratan munda garam hoi gala. Abhi plan kala lipi ku kari kari tara bia ku phatei daba. Ratan kahila thik achi tame kichi sanga ku dakao mu kichi sanga ku dakauchi. Chari jana heigle bi jathesta. Semane ebe plan kale kemiti kariba, taku ta dakile se asibani bale. Semane thika kale Ratan ra sanga auto driver tara nijara auto achi lipi ku college ru sehi auto re nei jiba. Aau Rasta majhi re thiba salabhnga jungle re Sabu banda misie pasei deba. Plan thik hela samste raji hele. Ethara purba paln anujai Abhi Lipi ku Bus re najai ta saha auto re jiba pain dakila. Lipi se auto re basila. Plan anujai chari jana sanga thile ta sange auto bala, Ratan purbaru jungle re apekhya kari thila. Auto ku sidha nei jungle bhitare purei dela Lipi Hatat Kana eade naucha boli kahila, Abhi ku kahila kan epate jungle ade jauchi mokatha e sununi. Bartaman Auto jungle majhire jai rahila.

Abhi deri nakri Lipi ra dudha bhitare hata purei Lipi ra Shirt Ku bhidi dela. Di hatare jorre bhidi chiri dela. Ebe Lipi abak hei khali bra re thila. Abhi ra sanga Lipun Lipi ku madi basi dudha ku dli chalila. lipi e bhai chadi dia kahila. Pati karibaku lagila. Pura jungle pakhare kehi nathanti. Samaste ebe sajadi hoi gale banda tana hoigala lipi ra bada bda dudha dekhi. Lipun dali lagi the Ratan sanga Raju pant kholi banda taku sidha Lipi Munhare madi dela. Lipi ra mundaku uthei pakau thae. Auto Ratan Lipi ra tala posak ku chiri sidha bia ku darsan kala. Hata re dali chalila bia taku. Puni ampudi pakau thae bia ku. Dui pataku dui hatare melai chiriba pain chesta kala. Ki nursansa. Puni kana hela kejani bia re hata pasei baku lagila. Lipi pati Unnn………… Unnnnnn…………. mMMMMMMMM………… aaaaaaaaaaaaaaaa………………………. sabda kari akhi luhare bhari jauthila. Abhi akhi luha dekhi sambhali pari lani samastanku uthi baku kahila. Samaste Uthi gale. Banda Samasta nka lalei galani. Lipi pati kala jorre abhi taku jai kahila lo bedha tora aji nistara nahi, Pua mane kete bhayankara hei paranti aji janibu, Hele bhalare bhalare mani jai amaku sambhale tahale tu gharku pheribu. Bhari maja lagu thila chalana na ebe, Ta langala bia janiba kan purusa ra kamana. Bia tora aji pura phatiba, Dudha bhitare nia jaliba. Aea kahi abhi ready hoi lamba banda taku aste nei Lipi ku sunghei la, Lipi naka adei dela. Ethare lipi pati bhitaraku pura banda pasei dela. Lipi kana kariba bhabi aau kichi upaya nahi jani ethara abhi ra banda chusumei la. Samaste dekhi ascharya hele. Bedha mane samaya asile bedhatwa dekhanti. Bikali bhali Lipi Banda Dahri Chusumei la. Luha akhire band hau nathila. Abhi banda ku bia pakha ku nela dekhila pura lali hei jaichi sanga ku bia aga ru rakta baharuchi. abhi nursnasa hoi pedi baku lagila. Bia chiri hei jai thibaru Lipi khali aaa………… aaaaaaaaaaaa………….. hau thila. Dudha dita ta pura dali chakati pakau thila. Mundi chumuti khandia kari dela Abhi.
Lipi hata jodi pakaila. Abhi pacharila sata kaha pubra ru kete jana nk thu giha khaichu. Lipi kahila mote 3 jana kari thile 10 samaya re. Mu janaku satare hala pau thili se mote chadi mo sanga ku gehila pare mu ta ku bhuli gali. Aau giha khaiba pain aau janaku bhala paili se mote gehila gehila….. Mu sethu tanka pain giha khaili dui thara. Mote ghare tanka thik se diantini tenu giha khai khai bia mora mela heijaithila. Mu tama manaka saha nataka karuthili paisa pain puni aau gotie pua mote bedha boli jani pari 2 – 3 dina re thare gehe. Abhi suni chnia hoigala. Prakutare kan e dunia re bhala jhia boli bhala paile ebhali mile. Se sethu Lipi ku bulai jungle matire Muha talku kari soai gandi re banda bharti kala. Lipi ummm………… ummmmmmmmm… ummmmmmmmmmmmmm….. heu thae…. pura 25 minute paryanta gehu thae. Lipi ra lala pani aharaku baharu tahe lipi rahiba pain kahile madhya Abhi sunu na thae, Dudha ku hatre dhari Peli chali thae. Pare Ratan Asila.. Lipi request kari kahila dekha mu tamaku satare bhala pai thili, tame bahut bhala jani thili please mote karani bahut kasta hauchi. Bia ku hata cheki dela, hele ratan na mani Bhidi kari purei nela pura 10 minute. Ebe Lipi nistej hoi galani. Lipi bia pani padi mati bhiji galani. Dudha re mada mari, tale ghosadi byatha hoi jai thae. Ebhali bhabe jananka pare jane madi basi Lipi Ku dali chalanti kia pati re ta kia bia, kia gandi. Lipi ra nistejata badhi jaithila. Lipi jhain hoi jaithe, Auto bala gehi sariba pare lipi ku hata dhari teki basai ba ku chesta kala lipi padi jau thae. Pani magu tahe. Auto bala ta munha re banda bharti kari deuthae. Lipi gote nirjiba praya hoigala. Gora gora komala dhala dhala dudha duita bibarna hoi jai thae. Bia Raktakta abastha praya. Lipi ku bhidi chida kala auto bala. Lipi chida hoi dul kari tale padi gala. Luha barsa sanga ku deha ra pida sambhali paru nathe. Jibanare bedha niti ki phala dela bole hue taha se bhabu thae. Jhia ra langala chehera swami kola o chari kantha bhitare rahi thae jadi bedha mane bi bedha giri chadi bhala duniare pada dianti. Lipi ra julu julia akhi re sabu andhar laguthila. Lipi e abasta dekhi samste taku chadi asile.

Jungle re gai charauthiba loka tie praya 2 ghanta pare duraru dekhi lipi pakha ku asila . Sange Sange 108 ku phone kari daspalla medical ku gala. Daspalla Medical ru cuttack bada hospital ra ICU re lipi rahila. Kichi jani paru nathae. ….. Puni kichi dina pare se normal abasta ku asila hele samaste ta katha jani sarithile. Abhi Ratan o sanga mananku police bandhi neithila.
Puni eka nua sakala bodhu hue samasta nku bhala paiba ra anubhab dutia jibana pain kebe bi na neba pain asa thila…….. Bhul kahar tara thik kana bhul kana…….
Jadi kebe kahaku satare bhala pao prthame bujhi ba ku chesta kara. Jadi pachare kharap boli jana tebe tame boka thila. Tame ede boka kintu tamaku boka karithiba loka ku na kasta dei bhuli jao. Arambha kara eka swabhimana ra jibana.

Mu ei bhauja.com athaba Gelhei bhauja web portal re jahabi lekhichi hele e story niara. Jadi sampurna padhi thiba tahele jibana ku kichi matra re bujhi pariba. Jibana nijara parichaya pain. Micha bhala paiba pain nuhe. Mote kie kasta dela ta dela puni mu kahniki aau kahaku kasta debi ba raga sujhebi. Story bisayara comment nischita debe. Ta saha Nija jibanara kichi anubhuti ethare share kale huataha tuma pain kichi loka bhala bata ku pheri asibe.

Leave a Comment